Delicious Python

Or why I love popular scripting languages, reason number one zillion.

I use Sage with Firefox to keep up with various blogs, and del.icio.us as a URL dumping ground.

It took me approximately five minutes to find a Python interface to del.icio.us and write a script that turns sets of tagged URLs into an OPML file that I can either drop into Sage or post to my blog:

 import delicious deli = delicious.DeliciousNOTAPI() blogs = deli.get_posts_by_user('bos', 'blog') print ”' del.icio.us OPML Export ”' for blog in blogs:   blog['description'] = blog['description'].lower() blogs.sort(lambda a, b: cmp(a['description'], b['description'])) for blog in blogs:   print '' %     (blog['description'], blog.get('extended', ”), blog['url']) print '' 

Posted in python, software
2 comments on “Delicious Python
 1. Lena says:

  amerykalacinska mówi:Można. Z tymże, jak czÄ™sto bywa w przypadku naszych zainteresowaÅ„, nie jesteÅ›my w stanie powiedzieć czemu akurat to nas interesuje. Nie mogÄ™ powiedzieć, że zainteresowaÅ‚em siÄ™ tym regionem po obejrzeniu konkretnego filmu, czy przeczytaniu danej książki. ZebraÅ‚o siÄ™ na to wiele różnych czynników i nie wiedzieć kiedy staÅ‚o siÄ™ – popadÅ‚em w uzależnienie od Ameryki ŁsiÅc„akiej.Czemu w formie bloga? – Po pierwsze nie tylko w formie bloga. A po drugie – a czemu nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*